Σtηv Aθήvα kάvouv Black Metal γιόγkα

Το εγχείρημα της Black Metal Yoga στην Ελλάδα ξεκίνησε εντελώς τυχαία, όταν πριν από περίπου έναν χρόνο ο Μάνος Νομικός έψαχνε πληροφορίες για το πώς δημιουργούνται τα event στο Facebook. […]

«Xρuσός» kαι με παvελλήvιo ρεkόρ σtα 100μέtρα πεtαλoύδα o Δημoσθέvης Mιxαλεvtζάkης

Η επίδοση του Μιχαλεντζάκη ήταν 1:03.60 ενώ στον πρωινό προκριματικό ήταν πρώτος στη σειρά του με 1:07.08. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Μιχαλεντζάκης κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ του Κωνσταντίνου Φύκα από τον […]