Σαλβivι για μεtαvάσtες: «Xρειαζόμασtε έvαv μαζιkό kαθαρισμό σε kάθε δρόμo kαι από γειtovιά σε γειtovιά»

H Ιταλία με την νέα κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει που « σκούπα» για όλους τους παράνομους μετανάστες σε κάθε γειτονιά και σοκάκι έτσι όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της.

Kαζαvtζάkης: «Οι πιo kαλoi πειvoύv kι αδιkιoύvtαι, oι πιo kαkoi tρωv kαι πivouv kαι kuβερvoύv»

«Άτιμος είναι ο κόσμος τούτος Αγά μου, άδικος τιποτένιος. Οι πιο καλοί πεινούν κι αδικιούνται, οι πιο κακοί τρων και πίνουν και κυβερνούν, χωρίς πίστη, χωρίς ντροπή, χωρίς αγάπη. Δεν μπορεί πια […]