Πάγkαλoς: «Ο μόvoς kαλός Τoύρkoς εivαι έvας vεkρός Τoύρkoς»

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος προκαλεί ξανά με τα λεγόμενά του. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο του πρώην υπουργού Εξωτερικών η… Τουρκία.