Η γuμvασtιkή πou kάvει η Σtαμαtivα Τσιμtσιλή σtηv εγkuμoσύvη tης!

Γυμναστική ακόμα και στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης κάνει η Σταματίνα Τσιμστιλή!
Η ίδια αν και σε ενδιαφέρουσα, παραμένει fit και δραστήρια!
Οι ευεργετικές επιδράσεις της γυμναστικής στην εγκυμοσύνη