ΥΠΕΞ Σkoπiωv: «Nα μoιρασtoύμε με tηv Ελλάδα tηv πoλιtισtιkή kληρovoμιά tης Mαkεδoviας»

Ο Ντιμίτροφ ανέφερε ότι η κατάσταση με τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα αλλάζει καθημερινά και πως η αισιοδοξία εξαρτάται από αυτές.