Ταtιάvα Σtεφαviδou: Τo “μαύρo” σto kαvάλι kαι η απiσtεutη αvtiδραση tης παρouσιάσtριας! (Bivtεo)

Με μια μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε σήμερα η Τατιάνα Στεφανίδου την εκπομπή της, καθώς λίγο πριν την έναρξη έπεσε μαύρο στον τηλεοπτικό σταθμόEpsilonκαι για αρκετά δευτερόλεπτα οι τηλεθεατές μπορούσαν να δουν μόνο το λογότυπο του σταθμού.