17 ασuvήθισtα επισtημovιkά γεγovόtα πou φαivovtαι πoλύ tρελά για vα εivαι αληθιvά

Ποιος είπε ότι η επιστήμη είναι βαρετή; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα ότι το νερό καρύδας μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως και πως η Μόνα Λίζα είχε φρύδια. Αυτός ο κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσσει και το αποδεικνύει σχεδόν καθημερινά.