Οι Aμεριkάvoι ζήtησαv to uπoβρύxιo Παπαvιkoλής για σuvoδεiα tou Iwo Jima

Tο υποβρύχιο του ΠΝ S-120 «Παπανικολής», το επικεφαλής σκάφος της νεότερης και πιο σύγχρονης κλάσης υποβρυχίων του ΠΝ ζήτησε το αμερικανικό Ναυτικό για προστασία του σκάφους αμφίβιων επιχειρήσεων USS Iwo Jima του 6ου Στόλου.