Γuvαikα oδηγός πήγαιvε αvάπoδα σtov περιφερειαkό Υμηttoύ

Σκηνές που συνήθως βλέπουμε σε video από τη Ρωσία διαδραματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 12 Απριλίου, στη Λεωφόρο Παναγιώτη Κανελλοπούλου (περιφερειακός Υμηττού).