Τoύρkoς vαύαρxoς: «Εiμασtε περισσόtερoι από touς Έλληvες δεv touς σuμφέρει η σύγkρouση»

Ο Τούρκος  ναύαρχος ε.α.  Cem Gürdeniz μίλησε στον τουρκικό τύπο για τα πρόσφατα του γεγονότα στο Αιγαίο και την Α. Μεσόγειο και σκιαγράφησε τα σχέδια των Τούρκων κατά της Ελλάδος,  αλλά και τον «ύπουλο»  ρόλο των ΗΠΑ όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος στην περιοχή,  ενδεικτικό της άποψης που επικρατεί στην Άγκυρα.