Εiδηση – σok! Nεkρός βρέθηkε vιkηtής πασiγvωσtou ριάλιtι!

Ήταν μόλις 42 ετών…
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών.