Ταϊλάvδη: Δεitε tις πρώtες ειkόvες από tη διάσωση tωv παιδιώv πou έxει «kαθηλώσει» tov πλαvήtη

Τέσσερα αγόρια βγήκαν από το πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, όπου παρέμεναν εγκλωβισμένα για περισσότερες από δύο εβδομάδες, όπως δήλωσε σήμερα ένα υψηλόβαθμο μέλος της ιατρικής ομάδας της επιχείρησης διάσωσης.