Σuγkλovισtιkό βivtεo: Kραuγή αγωviας σto Kιάto εvώ oρμηtιkά vερά παρασέρvouv αutokivηto

Κραυγή αγωνίας μιας γυναίκας κατοίκου στο Κιάτο καταγράφηκε χθες σε βίντεο καθώς ο χείμαρρος είχε πνίξει στην κυριολεξία το Κιάτο και προκάλεσε πάρα πολλές καταστροφές.

Φαίνεται στο βίντεο ένα αυτοκίνητο να παρασέρνεται από τα ορμητικά νερά στο Κιάτο.


Πηγή

Διαβάστε περισσότερα